Administration

Cheif Administrative Officer - Tina Douglas               cao.outlook@sasktel.net

Town Assistant Administrator - Rachel Sillers            townofoutlook@sasktel.net

Municipal Office Clerk - Jackie Douville

Administrative Assistant/Clerk - Bonnie Pshyk         reception.outlook@sasktel.net

Administrative Assistant/Clerk - Lorraine Stewart